Νέα - Ανακοινώσεις


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε, ότι ενώ ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες, προέκυψαν νέες διευκρινήσεις από ...

περισσότερα

Πορεία Ενημέρωσης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Θαλής, Ενίσχυση μεταδιδακτορων, Αρχιμήδης ΙΙΙ)
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων:  Θαλής, ...

περισσότερα

ΜΟΔΙΠ - «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας», που υλοποιείται μέσω ...

περισσότερα

Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (1η φάση 10/09/10, 2η φάση 28/09/10, 3η φάση 07/10/10, 4η φάση 23/10/10, 5η φάση 07/12/10, τελική φάση 31/12/2010)
Στα πλαίσια της πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας ανακοίνωσε: την ...

περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωση ΘΑΛΗΣ 18.11.2009
Μπορείτε να κατεβάσετε τις υποδείξεις - έντυπο υποβολής για το «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας ...

περισσότερα


1 2