Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΕΑΕΚ
για το Πανεπιστήμιο ΠατρώνA/A Μέτρο/ Ενέργεια/ Κ.Π. Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης Πλήθος Υποέργων Προϋπολογισμός (ευρώ) Δαπάνες (ευρώ) Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης
11.1.3.α85310Επιμόρφωση & Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Α/θμιας Εκπαίδευσης για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες4593.982,44 €-11/07/200330/09/2005
21.1.3.α109940Κατασκευη και Σταθμιση 12 Διευρηνιτικών - Ανιχνευτικών Εργαλειων71.458.919,75 €-07/06/200630/06/2008
31.1.4.α57965Εξειδικευμένη Επιμόρφωση-Κώφωση146.280,26 €-01/01/200031/12/2000
41.1.4.α77165Επιμόρφωση-Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων9613.041,63 €-01/02/200331/03/2004
51.1.4.α92979Ενδυνάμωση Γονέων Κωφών και Βαρήκοοων Παιδιών3176.237,05 €-03/12/200430/09/2006
62.1.1.ε76650Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαική και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών17678.610,81 €-01/09/200331/08/2006
72.1.3.α64632Ανάπτυξη της εφαρμογής του δικτύου των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πελλοπόνησο, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία και Ιθάκη (Επίδαυρος)31.367.314,25 €-01/02/200030/11/2001
82.1.3.α69866Ολοκλήρωση της Ανάπτυξης του Δικτύου των 32 Σχολικών Βιβλιοθηκών των Νομών Αργολίδας,Κορινθίας,Αχαίας,Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και αξιολόγηση τους2406.546,13 €-01/01/200231/03/2003
92.1.3.ε60539Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Παν.Πατρών στην Ακαδημαική Κοινότητα-ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ183.058.401,75 €-01/03/200031/05/2009
102.2.2.α74857Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών192.635.628,50 €-01/04/200331/08/2008
112.2.2.β58562Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Πατρών122.265.781,00 €-01/03/200031/08/2001
122.2.2.β65102Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)85.923.499,50 €-01/09/200131/12/2004
132.2.2.γ83536Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών82.791.327,25 €-01/01/200331/08/2008
142.2.3.α59559Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών151.617.901,25 €-01/01/200031/08/2001
152.2.3.α65397Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών151.397.779,50 €-01/09/200131/08/2004
162.2.3.α75678Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών2501.518,34 €-01/01/200331/08/2008
172.2.3.α91330Αναμόρφωση -Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών3435.786,59 €-01/01/200431/08/2008
182.2.3.β88729ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρων531.663.554,88 €-08/11/200231/12/2007
192.2.3.ε97519ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ)482.869.065,75 €-01/01/200531/08/2008
202.2.3.στ89194«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ)»412.880.939,50 €-01/03/200431/08/2008
212.4.2.α101293Πρακτική άσκηση Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών - Γ' Φάση6446.629,63 €-13/03/200630/09/2008
222.4.2.α57497Πρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών6384.570,09 €-01/04/200031/08/2001
232.4.2.α76829Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών7376.881,44 €-01/09/200131/12/2005
242.4.2.β57499Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών1152.982,81 €-01/01/200031/08/2001
252.4.2.β77406Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών - β' φάση8698.399,81 €-01/09/200130/06/2008
262.6.1.ζ71187Περιβάλλον-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών-Α ΦΑΣΗ2135.442,44 €-01/09/200131/12/2003
272.6.1.ι97520Περιβάλλον - Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών13783.181,44 €-01/01/200531/08/2008
282.6.1.ια88747ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Περιβάλλον)7207.663,08 €-08/11/200231/12/2007
292.6.1.ιγ89195Περιβάλλον -Πυθαγόρας -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών7527.672,88 €-01/03/200431/08/2008
303.1.2.β85978Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών3238.820,75 €-01/09/200231/03/2005
313.1.2.β99532Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Φαση 21211.791,30 €-15/09/200530/09/2008
323.1.2.γ89011Υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών264.833,99 €-01/10/200430/06/2008
335.2.1.β57667Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών152.133,20 €-20/06/200302/11/2004
345.2.6.α83343Ολοκλήρωση Επεκτάσεων των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Τμημάτων Χημείας,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών3.051.096,50 €-30/09/200324/02/2007
355.2.7.α57580Εξοπλισμός Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών (Αναβάθμιση Εργαστηριακού και Επιστημονικού Εξοπλισμού)1.286.538,75 €-11/01/200030/06/2002
365.2.7.α90864Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών -ΕΤΠΑ489.423,66 €-01/11/200425/01/2008
375.2.7.α101164Συμπληρωματικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών -ΕΤΠΑ2.344.184,00 €-12/10/200530/09/2008
385.2.7.β72461Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ-Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2003)642.826,31 €-14/04/200330/06/2004
395.2.7.γ72065Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2003) -ΕΤΠΑ614.031,19 €-01/05/200315/03/2005
405.2.7.γ77663Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (2003-2006) - ΕΤΠΑ197.000,00 €-01/03/200430/06/2005
415.2.8.α91504Ενίσχυση των ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών262.288,72 €-01/06/200429/06/2006
426.1.1.στ130145Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών149.718,19 €-27/11/200815/05/2009