Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας Ι...

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ)»

MIS: 89194

Οι δράσεις που επιχειρήθηκαν μέσω του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι» εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2 που αφορά στην «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Μέτρο 2.6 που αφορά στα «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4, Μέτρο 4.2 «Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα Σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για γυναίκες».


Επιλέξτε τμήμα:

Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Σταυρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
324.084,35 € 46 01/03/2004 31/12/2007 83,40

Τμήμα: Γεωλογίας (2)

Τμήμα: Χημείας (5)

Τμήμα: Χημικών Μηχανικών (3)

Τμήμα: Βιολογίας (2)

Τμήμα: Γενικό (1)

Τμήμα: Επιστήμης των υλικών (2)

Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (1)

Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (1)

Τμήμα: Ιατρικής (5)

Τμήμα: Μαθηματικών (2)

Τμήμα: Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής (6)

Τμήμα: Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (1)

Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών (1)

Τμήμα: Φαρμακευτικής (4)

Τμήμα: Φυσικής (4)