Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Ολοκλήρωση της Ανάπτυξης του Δικτύου των 32 Σχολικών Βιβλιοθηκών των Νομών Αργολίδας,Κορινθίας,Αχαίας,Ζακύνθ...

Ολοκλήρωση της Ανάπτυξης του Δικτύου των 32 Σχολικών Βιβλιοθηκών των Νομών Αργολίδας,Κορινθίας,Αχαίας,Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και αξιολόγηση τους

MIS: 69866

Oλοκλήρωση της ανάπτυξης του δικτύου των 32 σχολικών βιβλιοθηκών των Νομών Αχαίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ζακύνθου & Κεφαλληνίας με την:α) προμήθεια έντυπου υλικού (προκήρυξη για 1193 τίτλους βιβλίων), το οποίο δεν προμηθεύτηκε στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ και της μεταβατικής περιόδου, για τον εμπλουτισμό της συλλογής των σχόλικών βιβλιοθηκών, β) καταλογογράφηση και ταξιθέτηση του υλικού, γ) τεχνική υποστήριξη και δ) προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ 32 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) Παπαθανασόπουλος Σπήλιος
86.041,59 € 15 01/01/2002 31/03/2003 99,10
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Παπαθανασόπουλος Σπήλιος
320.504,55 € 13 19/03/2002 31/03/2003 92,14