Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ...

Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Παν.Πατρών στην Ακαδημαική Κοινότητα-ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ

MIS: 60539

Βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως: - θεματικές πύλες (portals) στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης - δημιουργία και διάθεση μέσω του διαδικτύου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για 22 επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - η δημιουργία εργαστηρίου πολυμέσων - Η δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου Κέντρου Επιστημονικής Πληροφορικής ΑμΕΑ - Η ψηφιοποίηση του περιεχομένου ιστορικών φιλολογικών/λογοτεχνικών περιοδικών και η διάθεσή τους στο διαδίκτυο (Α & Β Φάση) - Η ανάπτυξη νέων online υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών σε θέματα βιβλιογραφικών αναζητήσεων - η υιοθέτηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ανάυσης κόστους των υπηρεσιών της ΒΥΠ Οι υπηρεσίες προβλέπεται να υποστηριχθούν σε επίπεδο συλλογής υλικού (προμήθεια βιβλίων, πτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικού υλικού - Α & Β Φάση) και εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων. Με την επίπλεον επέκταση του χρονοδιαγράμματος ενισχύονται και ολοκληρώνονται οι κάτωθι δράσεις: - Προστασία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου της ΒΥΠ - Πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης ελληνικών περιοδικών - Αναδιάρθρωση και πλήρης αυτοματοποίηση λειτουργιών ΒΥΠ - Αναβάθμιση εξοπλισμού ΒΥΠ - Περαιτέρω εμπλουτισμός συλλογών ηλεκτρονικού υλικούΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών & Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού (Αυτεπιστασία) Συνέλλη Κατερίνα
431.170,55 € 111 01/03/2000 31/05/2009 96,89
2 Εκπαίδευση, Υποστήριξη & Ενημέρωση Προσωπικού και Χρηστών της ΒΥΠ (Αυτεπιστασία) Συνέλλη Κατερίνα
264.457,00 € 106 01/03/2000 31/12/2008 97,72
3 Δημιουργία Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Αυτεπιστασία) Συνέλλη Κατερίνα
1.314.165,97 € 111 01/03/2000 31/05/2009 81,43
4 Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Συνέλλη Κατερίνα
26.549,99 € 30 01/12/2003 05/05/2006 100
5 Απόκτηση Ψηφιοποιημένων & Πρωτογενώς Επεξεργασμένων Φιλολογικών/Λογοτεχνικών Περιοδικών της Συλλογής του ΕΛΙΑ (Α Φάση) Συνέλλη Κατερίνα
103.000,00 € 29 01/02/2003 16/06/2005 100
6 Προμήθεια Βιβλίων, Οπτικοακουστικού & Ηλεκτρονικού Υλικού Συνέλλη Κατερίνα
43.201,18 € 39 01/03/2000 21/05/2003 91,58
7 Προμήθεια-Συνδρομές Ηλεκτρονικών Περιοδικών & Βάσεων Δεδομένων Συνέλλη Κατερίνα
69.976,69 € 36 01/03/2000 04/02/2003 100
8 Ολοκλήρωση Προμήθειας Βιβλίων & Οπτικοακουστικού Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού Συνέλλη Κατερίνα
228.831,81 € 24 01/10/2003 16/09/2005 94,43
9 Προμήθεια/Συνδρομή Χρήσης του Λογισμικού Διαχείρησης Βιβλιογραφικών Δεδομένων RefWorks Συνέλλη Κατερίνα
42.210,00 € 60 01/10/2003 06/11/2008 100
10 Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού Η/Υ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Συνέλλη Κατερίνα
29.007,40 € 31 01/12/2003 07/03/2006 100
11 Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Βάση Πλήρους Κειμένου JSTOR Συνέλλη Κατερίνα
17.837,45 € 53 01/09/2003 01/02/2008 94,47
12 Συνδρομή στις Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων JCR, EconLit και Philosopher's Index Συνέλλη Κατερίνα
65.023,91 € 61 01/10/2003 22/07/2008 100
13 Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων SciFinder Scholar Συνέλλη Κατερίνα
152.898,74 € 6 01/07/2003 18/02/2008 100
14 Δημιουργία Ευρετηρίου Περιεχομένων Ελληνικών Περιοδικών του 19ου και των Αρχών του 20ού Αιώνα Συνέλλη Κατερίνα
27.965,00 € 28 01/09/2007 23/12/2008 100
16 Απόκτηση Ψηφιοποιημένων Φιλολογικών/Λογοτεχνικών Περιοδικών (Β' Φάση) Συνέλλη Κατερίνα
70.000,00 € 10 01/07/2006 05/10/2007 100
17 Συντήρηση Λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Συνέλλη Κατερίνα
23.800,00 € 24 01/01/2007 23/12/2008 100
18 Ανάπτυξη Δικτυακής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Αναζήτησης των Ηλεκτρονικών Πηγών της ΒΥΠ Συνέλλη Κατερίνα
68.306,00 € 15 01/01/2007 13/10/2008 100
20 Απόκτηση ηλεκτρονικού αρχείου (back files) του περιοδικού Nature Συνέλλη Κατερίνα
80.000,00 € 7 01/08/2007 07/02/2008 100