Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών...

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 74857

Το προτεινόμενο έργο αποβλέπει στην αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 15 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, με παράλληλες δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου. Το ΠΠΣ κάθε Πανεπιστημιακού Τμήματος αποτελείται από ένα σύνολο μαθημάτων και κανόνων εφαρμογής, αποσκοπεί δε στην κατάλληλη εκπαίδευση (ή κατάρτιση) των φοιτητών ώστε να καλύψουν αφενός την αντίστοιχη με την ειδίκευση αγορά εργασίας, αφετέρου δε και κυρίως στη δημιουργία σύγχρονων επιστημόνων υψηλής στάθμης. Στην παρούσα φάση, θα επιχειρηθεί η αναμόρφωσή του έτσι ώστε να καλύπτει περισσότερο τις σύγχρονες ανάγκες με τους ακόλουθους σε γενικές γραμμές τρόπους: α. Οργανώνοντας ορθολογικότερα την ύλη των μαθημάτων και την διεξαγωγή των εργαστηρίων. β. Αναβαθμίζοντας τα υπάρχοντα μαθήματα του ΠΠΣ με την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και σύγχρονο ηλεκτρονικό υλικό. γ. Εισάγοντας επιπλέον μαθήματα πληροφορικής στα ήδη υπάρχοντα ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν αυξημένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. δ. Αναβαθμίζοντας τα εργαστήρια. Με τον τρόπο αυτόν οι φοιτητές θα αποκτήσουν αυξημένες δεξιότητες τόσο εργαστηριακά όσο και μεθοδολογικά, οι οποίες θα τους διευκολύνουν στην προσαρμογή τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Παπαθεοδώρου Θεόδωρος , Καθηγητής
330.885,26 € 65 01/04/2003 31/08/2008 99,54
2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Αναπληρωτής Καθηγητής
189.285,08 € 65 01/04/2003 31/08/2008 87,60
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
252.099,93 € 65 01/04/2003 31/08/2008 99,15
4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυδωρίδης Νικόλαος, Καθηγητής
156.323,38 € 60 01/09/2003 31/08/2008 98,74
5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάμαλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
144.860,29 € 65 01/04/2003 31/08/2008 97,30
6 ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μαρμάρας Β. , Καθηγητής
148.773,53 € 65 01/04/2003 31/08/2008 97,91
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Κορδοπάτης Π., Καθηγητής
151.098,20 € 65 01/04/2003 31/08/2008 89,44
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πούλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
127.782,82 € 65 01/04/2003 31/08/2008 82,55
9 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σαμπατάκης Νικόλαος
130.251,05 € 65 01/04/2003 31/08/2008 99,08
10 Π.Π.Σ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κόμης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής
103.691,37 € 65 01/04/2003 31/08/2008 99,95
11 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Τσουμπελής Δημήτριος , Καθηγητής
189.335,88 € 65 01/04/2003 31/08/2008 100
12 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χρυσολούρης Γεώργιος , Καθηγητής
142.844,88 € 65 01/04/2003 31/08/2008 93,60
13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Μπονίκος Διονύσιος
136.036,02 € 65 01/04/2003 31/08/2008 97,51
14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής
130.915,15 € 65 01/04/2003 31/08/2008 99,68
15 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζαχαράτος Γεράσιμος, Καθηγητής
64.996,97 € 65 01/04/2003 31/08/2008 95,82
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
97.322,77 € 65 01/04/2003 31/08/2008 64,81
17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
4.184,36 € 45 01/04/2003 31/12/2006 97,31
18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
27.558,18 € 65 01/04/2003 31/08/2008 89,47
19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Δ.407/80 Σπηλιωτόπουλος Αλέξιος
107.383,39 € 65 01/04/2003 31/08/2008 39,44