Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Πατρών...

Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 58562

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ . ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΔΡΎΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ : 1. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.2: ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.4: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Π.Ε.1: Διοικητική λειτουργία του Τμήματος και διαχείριση του υποέργου Π.Ε.2: Εκπαιδευτική Διαδικασία Π.Ε.3: Ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε.4: Αξιολόγηση Π.Ε.4: Σχεδιασμός - Παρακολούθηση - Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών και Παραγωγή Οδηγού Σπουδών. 3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.1: Συγκρότηση και λειτουργία Γενικών Συνελεύσεων Π.Ε.2: Παραγωγή Προγράμματος Σπουδών Π.Ε.3: Παραγωγή Οδηγού Σπουδών Π.Ε.4: Εκπαιδευτικό υλικό Π.Ε.5: Λειτουργία νέου Τμήματος Π.Ε.6: Αξιολόγηση και ανάπτυξη 4. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Π.Ε.1: Διοικητική Λειτουργία του Τμήματος Π.Ε.2: Εκπαιδευτική και Διδακτική Λειτουργία του Τμήματος Π.Ε.3: Παραγωγή και Αναμόρφωση Οδηγού Σπουδών Π.Ε.4: Εκπαιδευτικό υλικόΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυδωρίδης Νικόλαος, Καθηγητής
284.165,02 € 18 01/03/2000 31/08/2001 99,95
2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
275.044,11 € 18 01/03/2000 31/08/2001 96,15
3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερναρδάκης Νικόλαος
192.402,57 € 18 01/03/2000 31/08/2001 78,39
4 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Πατέλλη Ιόλη, Καθηγήτρια
171.805,11 € 18 01/03/2000 31/08/2001 87,22
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυδωρίδης Νικόλαος, Καθηγητής
19.847,38 € 16 01/03/2000 26/06/2001 100
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
6.025,53 € 2 01/07/2000 31/08/2000 100
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
8.875,38 € 18 01/03/2000 01/08/2001 100
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
10.271,45 € 18 01/03/2000 30/08/2001 100
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερναρδάκης Νικόλαος
5.854,34 € 8 01/01/2001 31/08/2001 99,74
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Πατέλλη Ιόλη, Καθηγήτρια
130.203,90 € 18 01/03/2000 31/08/2001 100
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SWETS BLACKWELL) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερναρδάκης Νικόλαος
13.642,74 € 6 01/03/2000 31/08/2000 100
12 ΑΜΟΙΒΕΣ 407/80 Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
1.147.643,44 € 18 01/03/2000 31/08/2001 97,74