Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)...

Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)

MIS: 65102

Λειτουργία των τεσσάρων νέων τμημάτων που ήδη δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τους. Τα τμήματα που έχουν ιδρυθεί είναι: 1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 4. Τμήμα ΦιλοσοφίαςΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυδωρίδης Νικόλαος, Καθηγητής
549.545,58 € 40 01/09/2001 31/12/2004 96,35
2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βερναρδάκης Νικόλαος
521.450,52 € 40 01/09/2001 31/12/2004 95,53
3 Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
566.472,89 € 40 01/09/2001 31/12/2004 99,99
4 Τμήμα Φιλοσοφίας Πατέλλη Ιόλη, Καθηγήτρια
360.127,61 € 36 01/09/2001 31/08/2004 98,35
5 Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού Γκούμας Παναγιώτης, Καθηγητής
190.715,92 € 5 31/08/2004 31/12/2004 83,81
6 Προμήθεια Λογισμικού Γκούμας Παναγιώτης, Καθηγητής
58.655,22 € 18 23/07/2003 31/12/2004 100
7 Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων ΠΔ 407/80 Γκούμας Παναγιώτης, Καθηγητής
3.486.199,30 € 36 01/09/2001 31/08/2004 88,77
8 Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη (9/2004 - 12/2004) Γκούμας Παναγιώτης, Καθηγητής
190.332,28 € 4 01/09/2004 31/12/2004 99,76