Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 83536

Το έργο οδήγησε: 1.Στην αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών 2.Στην αναμόρφωση δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 3.Στην αναμόρφωση ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η αναμόρφωση έγινε τόσο στον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και σε άλλους εμπλεκόμενους τομείς, ούτως ώστε να υπάρξει συνολική αναβάθμιση των ΠΠΣ και ΠΜΣ των ανωτέρω Τμημάτων. Οι κύριοι στόχοι ήταν: - Η αναβάθμιση του περιεχομένου των μαθημάτων σε αντικείμενα ΤΠΕ, η υιοθέτηση νέων τρόπων διδασκαλίας, η χρήση εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, - Η ανάπτυξη της κρίσης και των ικανοτήτων του φοιτητή με σκοπό την δημιουργία ικανού επιστημονικού δυναμικού αλλά και δυναμικού που θα μπορεί να στηρίξει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. - Η ανάπτυξη κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης πληροφοριακών και τηλεματικών συστημάτων και εφαρμογών για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και άλλων διαδικασιών. - Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτωνΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 Αναβάθμιση του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Βοβός Νικόλαος, Καθηγητής
920.718,66 € 65 01/04/2003 31/08/2008 98,12
2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βαρβαρίγος Εμμανουήλ
685.028,75 € 68 01/01/2003 31/08/2008 97,33
3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κακλαμάνης Χρήστος, Καθηγητής
335.709,27 € 68 01/01/2003 31/08/2008 97,79
4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ » (ΠΜΣ-ΟΣΥΛ) ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
184.831,17 € 68 01/01/2003 31/08/2008 99,92
5 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ) Στουραΐτης Αθανάσιος
214.875,46 € 68 01/01/2003 31/08/2008 99,16
7 Διδακτικό έργο συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80 Σπηλιωτόπουλος Αλέξιος
387.271,33 € 60 01/09/2003 31/08/2008 67,46
8 Αναβάθμιση - προμήθεια Λογισμικού για το ΠΠΣ τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βοβός Νικόλαος, Καθηγητής
44.892,65 € 35 01/04/2003 28/02/2006 99,76
9 Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού για το ΠΠΣ τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βοβός Νικόλαος, Καθηγητής
18.000,00 € 35 01/04/2003 28/02/2006 100