Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών...

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 65397

Το έργο αναφέρεται στην αναμόρφωση 11 Προγραμμάτων ΠΜΣ του Παν/μιου Πατρών, με εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων τους με την εισαγωγή μαθημάτων σε διεπιστημονικές κυρίως περιοχές, βελτίωση και επέκταση της εργαστηριακής και υλικοτεχικής υποδομής. Παράλληλα έγινε αναμόρφωση σε επίπεδο διδασκαλίας, με τη χρήση νέων οπτικοακουστικών μέσων και την ενίσχυση του σεμιναριθακού χαρακτήρα των σπουδών, αλλά και σύνδεση με παραγωγικούς φορείς μέσω ημερίδων και εκπ/κων επιασκέψεων-σεμιναρίων. Τέλος, υιοθετήθηκαν συστήματα συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, με την ανάπτυξη ερωτηματολογίων και εκτίμηση της εκπ/κης διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της από εξωτερικούς αξιολογητές.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κουτίνας Αθανάσιος Α. , Καθηγητής
90.329,95 € 24 01/09/2001 31/08/2003 99,05
2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ματσούκας Ιωάννης , Καθηγητής
140.857,85 € 28 01/09/2001 31/08/2003 94,54
3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δημόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής
126.858,20 € 36 01/09/2001 31/08/2004 92,60
4 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
142.119,20 € 36 01/09/2001 31/08/2004 99,38
5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μαρμάρας Β. , Καθηγητής
133.274,52 € 28 01/09/2001 31/08/2003 97,64
6 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
126.872,17 € 36 01/09/2001 31/08/2004 91,27
7 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
124.062,87 € 36 01/09/2001 31/08/2004 99,49
8 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Νικηφορίδης Γεώργιος , Καθηγητής
116.468,19 € 28 01/09/2001 31/12/2003 94,69
9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανιάτης Γεώργιος, Καθηγητής
114.333,84 € 28 01/09/2001 31/12/2003 96,22
10 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Παλληκαράκης Νικόλαος , Καθηγητής
47.244,33 € 28 01/09/2001 31/12/2003 96,42
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τσουμπελής Δημήτριος , Καθηγητής
90.987,93 € 24 01/09/2001 31/08/2003 98,44
12 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΑΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιόβα - λουκά Διδώ
31.766,56 € 28 01/09/2001 31/08/2003 96,26
13 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Τσαγγάρης Σωκράτης
32.962,55 € 28 01/09/2001 31/12/2003 99,89
14 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοντομηνάς Μιχαήλ
54.340,66 € 24 01/09/2001 31/08/2003 89,38
15 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
25.300,70 € 36 01/09/2001 31/08/2004 88,95