Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφωση -Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Αναμόρφωση -Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 91330

Το έργο οδήγησε στην απρόσκοπτη λειτουργία τριών (3) Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ΝΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησαν: - την παραπέρα εμβάθυνση στις σύγχρονες γνώσεις μέσω της αναθεώρησης ή εισαγωγής μαθημάτων - τη «διεύρυνση» των επιστημονικών θεμάτων με τη συνδρομή αναγνωρισμένων «εξωτερικών» διδασκόντων για σεμινάρια και διαλέξεις - την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σαν μέσο διδασκαλίας, αλλά και σαν παραγωγή γνώσης σ’ αυτόν τον τομέα - τον καθορισμό μόνιμης διαδικασίας παρακολούθησης του έργου και συνεχούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Ταυτόχρονα υποβοήθησαν: - Τη δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου γνώσεων υψηλής στάθμης σε νέες θεματικές περιοχές - Τη στελέχωση των συναφών με τα αντικείμενα των ΝΠΜΣ Τμημάτων καθώς και την αγορά εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό Γενικότερα προωθήθηκε: - Η ένταξη των Μεταπτυχιακών φοιτητών στις διάφορες ερευνητικές ομάδες καθώς και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού - Η προετοιμασία των Μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Τσιτσιρίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
105.334,65 € 48 01/09/2004 31/08/2008 75,67
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ντεμούσης Μιχαήλ, Καθηγητής
132.479,88 € 56 01/01/2004 31/08/2008 96,91
3 Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία Ράλλη Αγγελική
197.972,07 € 48 01/09/2004 31/08/2008 98,64