Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ...

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ)

MIS: 97519

Οι δράσεις που επιχειρήθηκαν μέσω του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ» εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2 που αφορά στην «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Μέτρο 2.6 που αφορά στα «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4, Μέτρο 4.2 «Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα Σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για γυναίκες».


Επιλέξτε τμήμα:

Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
304.611,06 € 44 01/01/2005 31/08/2008 80,44

Τμήμα: Γεωλογίας (1)

Τμήμα: Χημείας (3)

Τμήμα: Χημικών Μηχανικών (4)

Τμήμα: Βιολογίας (1)

Τμήμα: Γενικό (1)

Τμήμα: Επιστήμης των υλικών (2)

Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (5)

Τμήμα: Ιατρικής (13)

Τμήμα: Μαθηματικών (3)

Τμήμα: Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής (1)

Τμήμα: Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (5)

Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών (2)

Τμήμα: Φαρμακευτικής (1)

Τμήμα: Φιλολογίας (1)

Τμήμα: Φυσικής (4)