Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ...

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρων

MIS: 88729

Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική ΈρευναΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Έργου Σταυρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
81.665,20 € 62 08/11/2002 31/12/2007 95,27
2 Ο ρόλος του Υπεροξειδίου του Υδρογόνου και της Ρίζας του Σουπεροξειδίου στην σκληρωτιακή διαφοροποίηση των μυκήτων Γεωργίου Χρήστος, Καθηγητής
31.600,00 € 59 08/11/2002 25/09/2007 99,88
3 Γενετική και μοριακή ανάλυση μιας φυλοσύνδετης θερμοευαίσθητης μετάλλαξης που επηρεάζει την εκκόλαψη του ακμαίου ατόμου στην Drosophila melanogaster Γιαννόπουλος Γεώργιος
33.593,15 € 47 08/11/2002 27/09/2006 99,88
4 Μελέτη του ρόλου του αυξητικού παράγοντα HARP στην παθοφυσιολογία του ανθρώπινου προστάτη?. Κατσώρης Παναγιώτης , Αναπληρωτής Καθηγητής
31.714,15 € 74 08/11/2002 14/12/2008 99,27
5 Χρωματικά πρότυπα στα φύλλα: πιθανοί οικο-φυσιολογικοί ρόλοι των ανθοκυανινών ή γιατί τα φύλλα γίνονται παροδικά κόκκινα ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής
30.754,04 € 50 08/11/2002 15/12/2006 96,06
7 Μοριακή μοντελοποίηση υγροκρυσταλλικής συμπεριφοράς υπερμοριακών συστημάτων που περιέχουν φουλλερένια. Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής
29.905,18 € 48 08/11/2002 11/10/2006 90,79
8 Μεθοδολογίες και εργαλεία συνεργατικής μάθησης με υπολογιστή Αβούρης Νικόλαος , Καθηγητής
28.521,53 € 50 08/11/2002 12/12/2006 85,61
9 Βελτιστοποίηση και Αυτοματοποίηση τεχνικών μεταγλώττισης μέσω μοντελοποίησης σε επαναπροσδιοριζόμενα συστήματα. ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32.096,77 € 57 08/11/2002 12/07/2007 95,67
10 Κεραίες πολλαπλών τυπωμένων στοιχείων για συστήματα απόκλισης σε ασύρματα δίκτυα ΜΑΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής
33.599,34 € 28 08/11/2002 25/02/2005 99,09
11 Δυναμική Ανάλυση και Ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης σφαλμάτων κινητηρίου συστήματος αποτελούμενου από ασύγχρονη μηχανή δακτυλιοφόρου δρομέα και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος. ΣΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32.144,75 € 59 08/11/2002 21/09/2007 99,34
12 Προσαρμοστικός Έλεγχος Μεταβλητών Συστημάτων ΤΖΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , Αναπληρωτής Καθηγητής
30.443,45 € 39 08/11/2002 11/01/2006 91,94
15 Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός γονιδίων που κωδικοποιούν υπομονάδες του ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου της ριβονουκλεάσης Ρ από το μυξομύκητα Dictyostelium discoideum - ένα ένζυμο κλειδί στη βιογένεση του tRNA. Δραΐνας Διονύσιος , Καθηγητής
31.519,45 € 50 08/11/2002 11/12/2006 94,85
16 Διερεύνηση του μηχανισμού της Αναιμίας στην ΧΛΛ σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο Ζούμπος Νικόλαος, Καθηγητής
33.063,71 € 62 08/11/2002 17/12/2007 95,84
17 Δομικές και λειτουργικές μελέτες της επίδρασης των πολυαμινών στην καταλυτική ριβοσωματική υπομονάδα του εντεροβακτηρίου Escherichia coli ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής
29.823,06 € 17 08/11/2002 18/03/2004 91,71
18 Μελέτη των υπομονάδων των υποδοχέων διεγερτικών και ανασταλτικών αμινοξέων στον εγκέφαλο γενετικών μοντέλων της νόσου Parkinson Μητσάκου Αδαμαντία , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
33.007,73 € 32 08/11/2002 16/06/2005 98,69
19 Ανακάλυψη των (αιτιωδών) σχέσεων αλληλεπίδρασης στο Δίκτυο Ρύθμισης Γονιδίων, με χρήση προηγμένων μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, βασιζόμενες στην εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα συνολικής γονιδιωματικής κλίμακος Μπεζεριανος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , Καθηγητής
30.691,68 € 43 08/11/2002 31/05/2006 91,27
20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Νικηφορίδης Γεώργιος , Καθηγητής
30.033,33 € 43 08/11/2002 02/05/2006 93,46
21 Ανάπτυξη block ανιχνευτών για Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων (P.E.T.) Παναγιωτάκης Γεώργιος , Καθηγητής
22.798,33 € 33 08/11/2002 07/07/2005 69,81
22 Επίδραση ορισμένων ριβοσωματικών συστατικών επί της πρωτεϊνοσύνθεσης και επί εξωριβοσωματικών λειτουργιών του ευκαρυωτικού κυττάρου ΣΥΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Καθηγητής
32.497,18 € 59 08/11/2002 07/09/2007 99,02
23 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
28.345,78 € 62 08/11/2002 21/12/2007 87,86
24 Μαθηματική Μελέτη Δυναμικών Συστημάτων Πολλών Βαθμών Ελευθερίας: Από την Κλασική στη Στατιστική Μηχανική Μπουντης Αναστασιος
28.454,36 € 57 08/11/2002 06/07/2007 86,09
25 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Αλγεβρική Υπολογιστική και μη Γραμμικά Συστήματα Τσουμπελής Δημήτριος , Καθηγητής
32.423,92 € 62 08/11/2002 21/12/2007 98,25
26 Θεωρία και εφαρμογές κρυπτογραφικών συστημάτων δημόσιου κλειδιού βασισμένα σε ελλειπτικές καμπύλες. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
31.255,95 € 32 08/11/2002 06/06/2005 91,23
27 Ευφυείς Πράκτορες σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης Λυκοθανάσης Σπυρίδων , Καθηγητής
25.515,07 € 48 08/11/2002 12/10/2006 77,28
28 Αποδοτικές Τεχνικές αντιστοίχισης και ψηφιακής υδατογράφησης εικόνων Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
29.301,20 € 56 08/11/2002 05/06/2007 87,68
29 Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τσακαλίδης Αθανάσιος
33.644,52 € 45 08/11/2002 28/07/2006 99,98
30 Ολοκλήρωση συστημάτων υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων και διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής
30.838,43 € 38 08/11/2002 15/12/2005 94,70
31 Νανομηχανική και ιστοτεχνολογία: Επίδραση νανοδομών βιοϋλικών στις δυνάμεις προσκόλλησης πρωτεϊνών και κυττάρων ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής
32.399,14 € 62 08/11/2002 18/12/2007 100
32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
24.958,66 € 62 08/11/2002 18/12/2007 78,26
33 Μελέτη Διεπιφανειακών Φαινομένων σε Σύνθετα Υλικά ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
30.523,30 € 40 08/11/2002 08/02/2006 94,13
34 Ευφυή πιεζοηλεκτρικά σύνθετα υλικά και κατασκευές με δυνατότητα αυτοανίχνευσης βλάβης Σαραβάνος Δημήτριος , Καθηγητής
33.382,02 € 59 08/11/2002 25/09/2007 98,70
35 Έρευνα, σχεδιασμός και μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και προγραμματισμού παραγωγής στη βάση ενός πρωτότυπου συστήματος αντίστροφου Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (reverse MRP) Χρυσολούρης Γεώργιος , Καθηγητής
26.298,02 € 62 08/11/2002 18/12/2007 89,99
36 Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος από την περιοχή της στοιχειώδους αστρονομίας για την προσχολική ηλικία. ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
32.201,90 € 61 08/11/2002 20/11/2007 100
38 Μελέτη των μηχανισμών με τους οποίους ο αυξητικός παράγοντας πλειοτροπίνη επηρεάζει την ανάπτυξη γλοιοβλαστώματος και την καρκινική αγγειογένεση Παπαδημητρίου Ευαγγελία , Επίκουρη Καθηγήτρια
31.831,11 € 41 08/11/2002 31/03/2006 99,88
39 Ανασυνδυασμένα τμήματα του ανθρώπινου νικοτινικού υποδοχέα για την κατανόηση παθογενετικών μηχανισμών της βαριάς μυασθένειας ΤΖΑΡΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ , Καθηγητής
32.974,05 € 62 08/11/2002 11/12/2007 98,16
40 Μορφολογική Περιγραφή και Ανάλυση του μικρασιατικού ιδιώματος της περιοχής Κυδωνιών και και Μοσχονησίων: Η παραγωγή λέξεων Ράλλη Αγγελική
33.497,00 € 62 08/11/2002 16/12/2007 100
41 Μέθοδοι Σύνθεσης Πληροφορίας σε Πολυφασματικά Σήματα Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
30.133,91 € 32 08/11/2002 08/06/2005 91,03
42 Η ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γιαννέτας Βασίλης , Αναπληρωτής Καθηγητής
30.113,38 € 57 08/11/2002 17/07/2007 93,64
43 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ Κουρής Σ. , Αναπληρωτής Καθηγητής
24.790,95 € 44 08/11/2002 23/06/2006 73,48
44 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Κροντηράς Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής
31.879,11 € 54 08/11/2002 30/04/2007 98,60
45 Επεξεργασία και Διαχείριση Εικόνας βασισμένη σε Μεθόδους Γραφημάτων και Αναγνώρισης Προτύπων, με εφαρμογή σε Πολυμέσα. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , Καθηγητής
31.104,04 € 42 08/11/2002 07/04/2006 93,91
46 Μεταβολές μακρομοριακών συστατικών οφθαλμικών ιστών σε παθολογικές καταστάσεις ΒΥΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής
32.974,57 € 41 08/11/2002 28/03/2006 99,10
48 Φωτοκαταλυτική συμπεριφορά των στηριζόμενων σε οξειδικούς φορείς φουλερενίων Ματραλής Χαράλαμπος , Επίκουρος Καθηγητής
32.777,38 € 49 08/11/2002 15/11/2006 99,43
49 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ MBP83-99 ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ: ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Ματσούκας Ιωάννης , Καθηγητής
30.423,40 € 57 08/11/2002 23/07/2007 91,62
50 Πρωτεογλυκάνες και αλληλεπιδράσεις με άλλα μεγαλομόρια εγκεφάλου αμνού ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
31.582,24 € 48 08/11/2002 02/10/2006 98,49
51 Σύνθεση Πρωτότυπων Ρετινοειδών Κατάλληλων για Μελέτες Σχέσης Δομής-Βιολογικής Δραστικότητας Παπαϊωάννου Διονύσιος , Καθηγητής
30.494,10 € 42 08/11/2002 30/04/2006 90,27
52 Σύνθεση αναλόγων της Substance P και τμημάτων της και μελέτη της δράσης τους ως κυτταροστατικών. Ανάπτυξη πεπτιδικών μιμητών Σταυρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
25.334,80 € 30 08/11/2002 25/04/2005 75,02
53 Ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ΤΣΕΓΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγητής
31.133,08 € 60 08/11/2002 08/10/2007 98,49
54 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ Βερύκιος Ξενοφών
23.037,71 € 27 08/11/2002 31/01/2005 67,80
55 Ηλεκτροχημική Ενίσχυση και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων χημικών προϊόντων σε κυψελίδες στερεού ηλεκτρολύτη. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Αναπληρωτής Καθηγητής
33.366,04 € 62 08/11/2002 14/12/2007 99,97
56 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ IN-SITU ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΣΟΓΟΜΩΝ, Αναπληρωτής Καθηγητής
28.761,89 € 37 08/11/2002 01/11/2005 86,04
57 Ανάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για τη βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
28.122,30 € 48 08/11/2002 30/10/2006 84,08
58 Σχηματισμός διαλυτών διαπολυμερών συμπλόκων μεταξύ εμβολιασμένων υδατοδιαλυτών συμπολυμερών και ασθενών πολυοξέων, πολυηλεκτρολυτών ή πρωτεϊνών. ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30.209,51 € 41 08/11/2002 30/03/2006 91,45