Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Πρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών...

Πρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 57497

Π.Α. 438 φοιτητών στα εξής τμήματα: χημείας, φαρμακευτικής, χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών, μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών, μηχανικών Η/Υ και πληροφορικήςΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αναγνωστίδης Σταύρος
24.869,46 € 12 01/09/2000 31/08/2001 100
2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Κορδοπάτης Π., Καθηγητής
51.156,29 € 17 01/04/2000 31/08/2001 97,14
3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
66.289,63 € 17 01/04/2000 31/08/2001 99,63
4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
71.099,61 € 17 01/04/2000 31/08/2001 100
5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Καθηγητής
86.822,83 € 17 01/04/2000 31/08/2001 96,80
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Λυκοθανάσης Σπυρίδων , Καθηγητής
84.332,28 € 17 01/04/2000 31/08/2001 100