Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών...

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 57499

To Πανεπιστήμιο Πατρών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής, προέβη στην ίδρυση «Γραφείου Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης». Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης ήταν η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα της χώρας. Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης πληροφορούσε φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλου ειδους κατάρτισης, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο μελλοντικό εργασιακό τους χώρο. Έτσι, το Γραφείο Διασύνδεσης συνέδεε την παραγωγή με την εκπαίδευση, ανέπτυξε μηχανισμούς αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ενώ παράλληλα ενημέρωνε φοιτητές/ αποφοίτους για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και άλλου είδους κατάρτιση. Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων έγινε με την παροχή ειδικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο φοιτητής/απόφοιτος να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή και αποφοίτου, το Γραφείο Διασύνδεσης προσέφερε πληροφορίες για τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά την απόκτηση του πτυχίου, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πορείας του αποφοίτου δημιούργησε κατάλληλη υποδομή σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο, με την υποβοήθηση του εξειδικευμένου προσωπικού, μπορούσε να οδηγήσει στη βέλτιστη, για τον κάθε χρήστη, επιλογή. Όσον αφορά τον επαγγελματικά τομέα, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας, που δια-σύνδεε την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε από τη μία μεριά, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι να ενημερώνονταν για όλες τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και άλλων εργοδοτικών φορέων σε επιστημονικό προσωπικό, αλλά και από την άλλη, οι οικονομικοί φορείς να γνώριζαν και να εκτιμούσαν τις δυνατότητες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης: • προσέφερε βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσα κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής.) • αποτέλεσε τov συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών μονάδων • πληροφορούσε τους ενδιαφερόμενους για την αγορά εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς • διέθετε αρχείο αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα • ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια • οργάνωνε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ζούμπος Νικόλαος, Καθηγητής
152.982,82 € 20 01/01/2000 31/08/2001 100