Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών - β' φάση...

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών - β' φάση

MIS: 77406

Το ΓΔ και Επαγγελματικής Πληροφόρησης του Παν. Πατρών αποτέλεσε τη συνέχιση και διεύρυνση του έργου που ξεκίνησε τη λειτουργία του και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι. Σκοπός του ΓΔ ήταν η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή της επιστ. κοινότητας στην ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα της χώρας. Για το λόγο αυτό, το ΓΔ παρείχε πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αλλά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, για προγράμματα κατάρτισης, τις παρεχόμενες υποτροφίες. Παράλληλα, εκπόνησε μελέτες για την απορρόφηση των αποφοίτων του Ιδρύματος.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
606.226,18 € 82 01/09/2001 30/06/2008 91,12
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
1.935,20 € 3 10/10/2003 31/12/2003 99,96
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
18.896,02 € 14 03/06/2003 31/07/2004 94,48
4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SITE ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
13.216,00 € 21 03/04/2003 31/12/2004 99,97
5 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
3.656,00 € 4 18/08/2004 30/11/2004 100
6 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2005-2008 ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
14.174,30 € 42 20/01/2005 30/06/2008 77,03
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2005-2008 ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
8.698,00 € 12 01/09/2005 31/08/2006 86,99
8 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
31.596,40 € 31 01/06/2004 31/12/2006 87,10