Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Περιβάλλον-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών-Α ΦΑΣΗ...

Περιβάλλον-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών-Α ΦΑΣΗ

MIS: 71187

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης με τίτλο Γεωπιστήμες και Περιβάλλον με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση αλλά και εστίαση των γνώσεων των επιστημόνων των θετικών, πολυτεχνικών και γεωπονικών επιστημών στην θεματολογία των Γεωπιστημών και των εφαρμογών τους στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διεθνώς εφαρμοσμένες επιστημονικές μεθοδολογίες και τεχνικές σχετικά με: 1. Τον ορθολογικό σχεδιασμό τεχνικών έργων με βασική παράμετρο την συνισταμένη της βελτιστοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας τους και της διατήρησης της προϋπάρχουσας ισορροπίας του περιβάλλοντος. 2. Την βέλτιστη διαχείριση των υπόγειων νερών - υδατικών πόρων και την προστασία τους από ρύπανση και υποβάθμιση της ποιότητάς τους. 3. Την αντιμετώπιση - πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 4. Την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδατικών πόρων. 5. Την εκμετάλλευση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. 6. Την προστασία και διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φερεντίνος Γεώργιος , Καθηγητής
132.774,17 € 28 01/09/2001 31/12/2003 94,84
2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σταυρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
2.668,26 € 24 01/01/2002 31/12/2003 88,94