Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Περιβάλλον - Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Περιβάλλον - Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 97520

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποίησε 12 ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια του μέτρου 2.6, «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» με σκοπό την στήριξη της έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θέματα Περιβάλλοντος. Επιπλέον τα Έργα απέβλεπαν στην παροχή μεταδιδακτορικού έργου, και στην ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Ιδρυμα. Από την υλοποίηση των ανωτέρω πέρα από την ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων, ενισχύθηκε η επαγγελματική κατάρτιση επιστημόνων με αποτέλεσμα την πιο εύκολη και ουσιαστική προσβαση στην αγορά εργασίας και προώθηται η έρευνα σε θέματα που αφορούν νέους έως τώρα τομείς, των οποίων οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται. Σαν αποτελέσμα των ανωτέρω ήταν η παραμονή των επιστημόνων στον ελλαδικό χώρο και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Έργου.


Επιλέξτε τμήμα:

Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Καταγάς Χρήστος, Καθηγητής
82.494,48 € 44 01/01/2005 31/08/2008 81,84

Τμήμα: Γεωλογίας (1)

Τμήμα: Χημείας (3)

Τμήμα: Χημικών Μηχανικών (1)

Τμήμα: Βιολογίας (3)

Τμήμα: Γενικό (1)

Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών (1)

Τμήμα: Φυσικής (2)