Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Περιβάλλον -Πυθαγόρας -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Περιβάλλον -Πυθαγόρας -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 89195

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποίησε 7 προγράμματα στα πλαίσια του μέτρου 2.6, «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» με σκοπό την στήριξη της έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θέματα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο έργο υλοποιήθηκε και το οριζόντιο Υποέργο που αφορά στην Διαχειριστική Υποστήριξη και Κεντρικές Δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, δράσεις στις οποίες υλοποιήθηκαν η προβολή και βιωσιμότητα του έργου.


Επιλέξτε τμήμα:

Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
Κεντρικές δράσεις Καταγάς Χρήστος, Καθηγητής
63.558,01 € 54 01/03/2004 31/08/2008 97,38

Τμήμα: Χημείας (3)

Τμήμα: Χημικών Μηχανικών (1)

Τμήμα: Βιολογίας (2)