Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

MIS: 85978

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνόταν στους φοιτητές επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, που προέρχονταν από το σύνολο των Σχολών του Πανεπιστημίου (Υγείας, Πολυτεχνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). Λόγω της διαφοροποιημένης κατάρτισης και γνώσεων των συμμετεχόντων ως προς το θέμα της επιχειρηματικότητας, κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και κατ’ ανάγκη να προηγηθεί ένα εισαγωγικό μέρος καθώς και ένα μέρος μεθοδολογίας (με μεθόδους και τεχνικές), μετά τα οποία οι ακροατές επιδόθηκαν σε πρακτική εξάσκηση και μελέτες περιπτώσεων (case studies), οι οποίες ήταν (ως επί το πλείστον) δια-τμηματικές. Το εναρκτήριο λάκτισμα του προγράμματος ως προς τη δημοσιότητα, ήταν η ημερίδα στην αρχή του προγράμματος, που αποσκοπούσε στο να ενημερώσει, να το διαφημίσει αλλά και να το περιγράψει στους συμμετέχοντες και στο ευρύ κοινό.Τα διάφορα στάδια του προγράμματος εμπλουτίστηκαν με διαλέξεις από ειδικούς τόσο από τον ελληνικό, όσο και από το διεθνή χώρο. Πέρα από τις ασκήσεις και τις μελέτες περιπτώσεων, έγιναν επισκέψεις σε επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και θερμοκοιτίδες, επιμελητήρια κ.λ.π. Έγιναν επίσης ασκήσεις σε εργαστήριο, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (business simulators) και σχήματα καθοδήγησης (mentoring).Οι μελέτες περιπτώσεων παρουσιάστηκαν, αξιολογήθηκαν και βραβεύθηκαν οι πιο αξιόλογες. Πραγματοποιήθηκε επίσης, ημερίδα που παρουσίαζε τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του προγράμματος. Τα κυριότερα πεπραγμένα του προγράμματος όπως και πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη δημιουργία, έναρξη κ.λ.π., ήταν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ) Βερναρδάκης Νικόλαος
222.773,09 € 31 01/09/2002 31/03/2005 99,64
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Βερναρδάκης Νικόλαος
13.412,50 € 12 27/01/2004 14/12/2004 97,27
3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Βερναρδάκης Νικόλαος
2.635,16 € 24 01/01/2003 31/12/2004 100