Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών...

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 89011

Είναι γνωστό ότι, υπάρχουν νέοι φοιτητές ή πτυχιούχοι που επιδιώκουν να βρουν τρόπους ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τα πτυχία, τις εμπειρίες και τα ταλέντα τους και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον επιχειρηματικό τομέα. Είναι οι μελλοντικές παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, που θέλουν να δημιουργήσουν μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις με προοπτικές εξέλιξης. Και είτε έχουν εξασφαλίσει ένα αρχικό κεφάλαιο, είτε όχι, τίθεται γι αυτούς το ερώτημα: Που μπορούν να απευθυνθούν για να χρηματοδοτηθούν, ώστε το επιχειρηματικό τους εγχείρημα να γίνει πραγματικότητα; Και επίσης, ποιες είναι οι δυνατότητες πρόσβασης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του πλέγματος των κρατικών και ημικρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό; Η υποβοήθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών του Πανεπιστημίου, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, υλοποιήθηκε μέσα από την παροχή σε αυτούς, όλων εκείνων των πληροφοριών και του βοηθητικού υλικού που θα στηρίξουν τους νέους, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των δικών τους επιχειρηματικών σχεδίων, π.χ. πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικούς οδηγούς, μεθοδολογία αξιολόγησης σχεδίων και προτάσεων. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης το Γραφείο Διασύνδεσης προέβει: α) Διοργάνωση σειράς ειδικών εκδηλώσεων - «Ημερίδων Επιχειρηματικότητας», μέσω των οποίων έγινε ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την αναγκαιότητά τους, β) Στην καταγραφή των αναγκών σε πληροφοριακό και άλλο υλικό, ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τους φοιτητές διαφόρων τμημάτων που Πανεπιστημίου, γ) Στη συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού για ενημέρωση των φοιτητών, δ) Στη δημιουργία, εκτύπωση και διάδοση ενημερωτικού υλικού, ε) Στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου για την αποφυγή επικαλύψεων, ε) Στη διασύνδεση εμπλεκόμενων τμημάτων και ενδιαφερόμενων φοιτητών με τους σχετικούς φορείς της Περιφέρειας, και στ) Στην εκπόνηση Οδηγού Τάσεων Αγοράς Εργασίας ζ) Στην έκδοση ενός Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan) η) Στην περαιτέρω ανάπτυξη των μονίμων διαύλων επικοινωνίας με συλλογικούς φορείς των παραγωγικών τάξεων της περιοχής θ) Δημιουργία ενημερωτικής βιβλιοθήκης για την επιχειρηματικότηταΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πεχλιβανίδης Παντελής
55.926,84 € 45 01/10/2004 30/06/2008 40,82
2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Πεχλιβανίδης Παντελής
8.907,15 € 24 01/01/2006 31/12/2007 49,48