Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Κατασκευη και Σταθμιση 12 Διευρηνιτικών - Ανιχνευτικών Εργαλειων...

Κατασκευη και Σταθμιση 12 Διευρηνιτικών - Ανιχνευτικών Εργαλειων

MIS: 109940

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων των μαθησιακών δυσκολιών (το καθένα από τα οποία αποτελείται από συστοιχία δοκιμασιών), την ανάπτυξη του συνοδευτικού ενημερωτικού-επιμορφωτικού υλικού και την επιμόρφωση-εξειδίκευση του προσωπικού που χρησιμοποιεί τα εργαλεία.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
Κατασκευή και στάθμιση 2 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (1 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών και 1 Εργαλείο διερεύνησης δυσκολιών στη γραπτή έκφραση). Διαχείριση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του έργου. Πόρποδας Κων/νος
372.599,55 € 25 07/06/2006 30/06/2008 97,09
Κατασκευή και στάθμιση 4 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (1 Εργαλείο ανίχνευσης διαταραχών λόγου και ομιλίας, 1 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης διαταραχών μνήμης, 1 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης διαταραχών της διαδικασίας της μάθησης και τη Πόρποδας Κων/νος
370.500,00 € 25 26/06/2006 26/06/2008 100
Κατασκευή και στάθμιση 2 διερευνητικών-ανιχνευτικών Εργαλείων (1 Εργαλείο ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στην τάξη και 1 Εργαλείο ανίχνευσης και εντοπισμού αναγνωστικών λαθών). Πόρποδας Κων/νος
190.000,00 € 25 26/06/2006 26/06/2008 100
Κατασκευή και στάθμιση 2 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (1 Εργαλείο ανίχνευσης και αξιολόγησης εκτελεστικών λειτουργιών και 1 Εργαλείο ανίχνευσης και αξιολόγησης της προσοχής και της συγκέντρωσης). Πόρποδας Κων/νος
190.000,00 € 25 26/06/2006 26/06/2008 100
Κατασκευή και στάθμιση 2 Εργαλείων και λογισμικού αυτοματοποιημένης διερεύνησης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, επεξεργασία και πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου, για μαθητές Β΄-Δ΄ δημοτικού και Ε΄ δημοτικού ? Β΄ γυμνασίου αντίστοιχα Πόρποδας Κων/νος
170.000,00 € 21 20/10/2006 26/06/2008 99,42
Εκτύπωση του συνοδευτικού ενημερωτικού-επιμορφωτικού υλικού των Εργαλείων και του υλικού των Εργαλείων. Πόρποδας Κων/νος
61.340,22 € 17 20/12/2006 14/04/2008 92,24
Φιλοξενία του προσωπικού που θα επιμορφωθεί-εξειδικευθεί στη χρήση των διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων. Πόρποδας Κων/νος
104.480,00 € 17 20/12/2006 08/04/2008 81,47