Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών...

Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 130145

Το ΠΠ υλοποίησε στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2008) έργα π/υ 50,5 Μ€ Ενδεικτικά, έχουν υλοποιηθεί τα Προγρ.: Διεύρυνση Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Αναμ. ΠΠΣ, Μεταπτ. Σπουδών, ΤΠΕ, Ενίσχ. Ερευνητικών Ομάδων (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι & ΙΙ), Γραφ. Διασύνδεσης, Πρακτ. Άσκηση, Προώθηση Επιχειρηματικότητας, κλπ. Προς δημοσιοποίηση & διάδοση αποτελεσμάτων των παραπάνω στην εκπαιδ. κοινότητα της χώρας & τους κοινων. εταίρους, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 1.Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας: Παρουσιάσεις στις Σχολές του Πανεπ. Πατρών (Θετ. Επιστημών, Πολυτεχνική, Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστ. & Κοινων. Επιστημών, Ανεξάρτητα Τμήματα), που αφορούσαν στην πορεία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ανά Σχολή, από τον ΕΛΚΕ του Πανεπ. Πατρών. Διοργάνωση Ημερίδας 7/5/09 από στελέχη του ΕΛΚΕ & μέλη της ακαδ. κοινότητας με εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΕΠΕΑΕΚ. Η Ημερίδα περιελάμβανε παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο Παν. Πατρών, ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 & γενικές πληροφορίες για το Ε.Π. «ΕΠΕΔΒΜ» από στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Πέραν των μελών της ακαδημ. κοινότητας κλήθηκαν οι Υπεύθυνοι φορέων τοπικών φορέων & Επιστ. Ινστιτ, βουλευτές, ΜΜΕ, οι πρόεδροι των ΕΑΠ & ΑΤΕΙ Πατρών, οι Διευθυντές Α’ & Β’ Βάθμιας Εκπαίδ., οι διευθυντές Επιμελητηρίων Ν. Αχαΐας, οι Περιφερ. διευθυντές της ΔΕΗ & ΟΑΕΔ κτλ. Δημιουργήθηκε έντυπο υλικό & οπτικοακουστικό υλικό για τις ανάγκες της Ημερίδας & την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο ΠΠ. 2.Ενέργειες προβολής με τη χρήση ΜΜΕ: Καταχώρηση σε τοπικό & αθηναϊκό Τύπο για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο ΠΠ. Δελτίο τύπου για την ανακοίνωση της Ημερίδας. Δημιουργία ιστοσελίδας για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (http://epeaek.upatras.gr/), όπου περιλαμβάνει οικον. στοιχεία των προγραμμάτων του ΠΠ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τη σχετιζόμενη πληροφορία με το πρόγραμμα της Δημοσιότητας & οπτικοακουστικό υλικό από την Ημερίδα. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ : Παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, ιστοσελίδα, ανακοινώσεις στα ΜΜΕΑ/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αναστασόπουλος Βασίλης, Καθηγητής
49.718,19 € 7 27/11/2008 15/05/2009 99,44