Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Εξειδικευμένη Επιμόρφωση-Κώφωση...

Εξειδικευμένη Επιμόρφωση-Κώφωση

MIS: 57965

Στο έργο αυτό έγινε η διαμορφωτική αξιολόγηση των εργασιών των επιμορφούμενων και η αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης, ολοκληρωθήκε η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη συλλογή, μετάφραση, επιμέλεια και εκτύπωση των πρακτικών των 2 σεμιναρίων, που πραγματοποήθηκαν.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΩΦΩΣΗ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
46.280,27 € 12 01/01/2000 31/12/2000 95