Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Ενδυνάμωση Γονέων Κωφών και Βαρήκοοων Παιδιών...

Ενδυνάμωση Γονέων Κωφών και Βαρήκοοων Παιδιών

MIS: 92979

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στη στήριξη και την ενδυνάμωση των οικογενειών κωφών και βαρηκόων παιδιών και στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου στήριξης «από γονιό σε γονιό», που θα συνεχιστεί και μετά το πέρας του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μέσα από την εργασία που έγινε στις 30 διαφορετικές ομάδες γονέων που λειτούργησαν σε 11 γεωγραφικές περιοχές της χώρας, οι γονείς α) γνωρίστηκαν με άλλους γονείς από όλη τη χώρα και δημιούργησαν μόνιμους δεσμούς β) απόκτησαν γνώσεις για τα θέματα που τους αφορούν και γ) απόκτησαν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διεκπεραιώνουν με επιτυχία το ρόλο τους ως γονείς, να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά με τους ειδικούς και να διεκδικούν τα δικαιώματα των παιδιών και των οικογενειών τους.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
158.487,04 € 22 03/12/2004 30/09/2006 97,83
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
5.000,00 € 16 03/12/2004 31/03/2006 100
3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
12.750,00 € 22 03/12/2004 30/09/2006 98,08