Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαική και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδε...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαική και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 76650

Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης. Η έλλειψη Ακαδημαϊκής παιδείας υπονόμευε το διδακτικό τους έργο και το κοινωνικό τους κύρος. Η Πολιτεία με το Π.Δ. 130/1990 θεσμοθέτησε την δυνατότητα αναβάθμισης των επιστημονικών ,παιδαγωγικών προσόντων τους καθώς και τον τρόπο απόκτησης πτυχίου 4-ετους φοίτησης από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και την προϋπηρεσία τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν ώστε να τους αποδοθεί πτυχίο: · Α’ κατηγορία: Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος σπουδών 28 μαθημάτων· Β’ κατηγορία: Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος σπουδών 20 μαθημάτων· Γ’ κατηγορία: Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος σπουδών 10 μαθημάτων. Το κάθε μάθημα εξαντλείται σε 33 διδακτικές ώρες. Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών σε συνδυασμό με τη θετική αξιολόγηση σε κάθε μάθημα επιφέρει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών .Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
603.681,80 € 36 01/09/2003 31/08/2006 77,29
2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
8.000,00 € 36 01/09/2003 31/08/2006 68,15
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ εκδ. LEADER BOOKS Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
2.156,15 € 36 01/09/2003 31/08/2006 89,84
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΑΤΡΑΠΟΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
2.725,55 € 36 01/09/2003 31/08/2006 37,85
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
6.869,90 € 36 01/09/2003 31/08/2006 82,77
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
16.704,56 € 36 01/09/2003 31/08/2006 85,66
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. Π. ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
5.577,00 € 36 01/09/2003 31/08/2006 74,36
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
6.329,73 € 36 01/09/2003 31/08/2006 84,40
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
72,38 € 36 01/09/2003 31/08/2006 100
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΘΕΜΕΛΙΟ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
817,23 € 36 01/09/2003 31/08/2006 68,10
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
957,01 € 36 01/09/2003 31/08/2006 100
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
7.283,45 € 36 01/09/2003 31/08/2006 91,04
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΠΑΤΑΚΗ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
953,16 € 36 01/09/2003 31/08/2006 98,20
14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. Κ. ΠΟΡΠΟΔΑΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
9.950,02 € 36 01/09/2003 31/08/2006 75,38
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔ. ΥΨΙΛΟΝ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
2.378,74 € 36 01/09/2003 31/08/2006 95,15
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
2.225,30 € 36 01/09/2003 31/08/2006 20,23
17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-Ν. ΗΛΕΙΑΣ Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής
1.928,83 € 36 15/06/2004 31/08/2006 23,15