Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΕΔΒΜ
για το Πανεπιστήμιο Πατρών


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»


A/A Μέτρο/ Ενέργεια/ Κ.Π. Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης Πλήθος Υποέργων Προϋπολογισμός (ευρώ) Δαπάνες (ευρώ) Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης
110.74.11.01.01346791«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - «Ηράκλειτος ΙΙ»4.336.391,94 €-01/09/201030/10/2015
204.72.33.01.01328227ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ263.671,70 €-01/04/201031/10/2015
304.72.33.01.02299909ΓΡΑΦΕΙO ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ301.384,06 €-01/12/201031/10/2015
404.72.31.01.01299935ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIOY ΠΑΤΡΩΝ2.494.170,59 €-01/04/200931/12/2013
504.72.34.01.01304304ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ399.750,00 €-01/05/201131/10/2015
610.74.11.03.01 «ΘΑΛΗΣ» / «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» 600.000,00 €-06/10/201130/09/2015
710.74.11.04«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»150.000,00 €-06/12/201128/02/2015
8120372620ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011600.000,00 €-26/09/201228/09/2015
907.73.12.01Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ0,00 €-30/06/2014
10ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012(Υπό Υποβολή)-
1101.72.31.07384094ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 785.900,00 €-01/10/201230/09/2015
1201.72.22.01304263ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ800.000,00 €-01/09/201031/12/2015
1301.73.43.01299841Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών399.000,00 €-01/09/201031/10/2015
1404.72.31.01346938 Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 206.424,00 €-01/04/200931/12/2013