Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

MIS: 328227

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πατρών, στην κα. Τσακανίκα Δήμητρα, στην κα. Ροδοπούλου Δήμητρα και στην κα. Πολύζωγοπούλου Φρόσω, στο e-mail: dasta@upatras.gr, στο τηλέφωνο 2610 - 96 90 57 και στο site: https://career.upatras.gr/