Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ...

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

MIS: 384094

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, στον κ. Γεωργίου Παναγιώτη, στο e-mail: panos@lis.upatras.gr , στο τηλέφωνο 2610 - 96 96 23 και στο site: http://ocw-project.upatras.gr/