Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

MIS: 304263

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κα.Πετροπούλου Μαρία, στο e-mail: mpetropoulou@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 66 22