Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Advanced Soft Computing Diagnosis Method for Tumor Grading


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Advanced Soft Computing Diagnosis Method for Tumor Grading
Συγγραφείς E.I. Papageorgiou, P. Spyridonos, P. Ravazoula, C.D. Stylios, P.P. Groumpos, & G. Nikiforidis
Φορ. Δημοσ. Artificial Intelligence in Medicine
Στοιχ. Δημοσ. Vol. 36, Num 1, January 2006, pp.59-70.
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ