Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Fuzzy Cognitive Maps Learning Using Particle Swarm Optimization


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Fuzzy Cognitive Maps Learning Using Particle Swarm Optimization
Συγγραφείς E. I. Papageorgiou, K. E. Parsopoulos, C. D. Stylios, P. P. Groumpos and M. N. Vrahatis
Φορ. Δημοσ. International Journal of Intelligent Information Systems
Στοιχ. Δημοσ. Vol. 25, Number 1, July 2005, pp.95-121
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ