Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Combining Fuzzy Cognitive Maps with Support Vector Machines for bladder tumor grading


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Combining Fuzzy Cognitive Maps with Support Vector Machines for bladder tumor grading
Συγγραφείς E.I. Papageorgiou, G. Georgoulas, C.D. Stylios, P.P. Groumpos
Φορ. Δημοσ. Lecture Notes in Computer Science/LNAI 4251
Στοιχ. Δημοσ. Part I, pp. 515-523, in: B. Gabrys, R.J. Howlett and L.C. Jain (eds.), KES 2006, 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems, Bournemouth, 9-11 October, UK, 2006
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ