Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Integration of Expert Systems with Image Analysis Techniques for medical diagnosis


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Integration of Expert Systems with Image Analysis Techniques for medical diagnosis
Συγγραφείς P. Spyridonos, E.I. Papageorgiou, P.P. Groumpos & G. Nikiforidis
Φορ. Δημοσ. Lecture Notes in Computer Science 4142
Στοιχ. Δημοσ. pp. 110-121, in: A. Campilho and M. Kamel (eds.), ICIAR 2006, Springer Verlag Publications, International Conf. on Image Analysis and Recognition, 18-20 September, Portugal
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ