Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Interval Cognitive Maps


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Interval Cognitive Maps
Συγγραφείς Y.G. Petalas, E.I Papageorgiou, K.E. Parsopoulos, P.P. Groumpos and M.N. Vrahatis
Φορ. Δημοσ. Int. Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM’05
Στοιχ. Δημοσ. Rhodes, 16-20 September 2005, Greece, p.p 1120-1123.
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ