Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Fuzzy cognitive maps learning using memetic algorithms


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Fuzzy cognitive maps learning using memetic algorithms
Συγγραφείς Y.G. Petalas, E.I Papageorgiou, K.E. Parsopoulos, P.P. Groumpos and M.N. Vrahatis
Φορ. Δημοσ. Int. Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2005
Στοιχ. Δημοσ. Loutraki, Greece, pp. 1420-1423
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ