Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Introducing Interval Analysis in Fuzzy Cognitive Map Framework


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Introducing Interval Analysis in Fuzzy Cognitive Map Framework
Συγγραφείς E.I. Papageorgiou, Y.G. Petalas, K.E. Parsopoulos, C.D. Stylios, M.N. Vrahatis and P.P. Groumpos
Φορ. Δημοσ. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence
Στοιχ. Δημοσ. Lecture Notes in Artificial Intelligence 3955, pp. 571-575, in: G. Antoniou et al. (eds.), SETN 2006, Hraklion, 18-20 May, Grete
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ