Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Tuning Support Vector Machines via Particle Swarm Optimization for the Classification of Fetal Heart Rate Signals


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Tuning Support Vector Machines via Particle Swarm Optimization for the Classification of Fetal Heart Rate Signals
Συγγραφείς G. Georgoulas, C.D. Stylios, E.I. Papageorgiou, P.P. Groumpos
Φορ. Δημοσ. 18th international EURASIP conference, BIOSIGNAL 2006
Στοιχ. Δημοσ. June 28-30, 2006, Brno, Czech Republic, pp. 169-171
Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ