Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Quasiperiodic and Chaotic Breathers in a Parametrically Driven System Without Linear Dispersion


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Quasiperiodic and Chaotic Breathers in a Parametrically Driven System Without Linear Dispersion
Συγγραφείς P. Maniadis and T. Bountis
Φορ. Δημοσ. Phys. Rev. E
Στοιχ. Δημοσ. 73, 046211, 2006
Πρόγραμμα ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ