Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Geometrical Properties of Local Dynamics in Hamiltonian Systems: the Generalized Alignment Index (GALI) Method


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Δημοσιεύσεις
Τίτλος Geometrical Properties of Local Dynamics in Hamiltonian Systems: the Generalized Alignment Index (GALI) Method
Συγγραφείς Skokos Ch., Bountis T. C., Antonopoulos Ch
Φορ. Δημοσ. Physica D
Στοιχ. Δημοσ. to appear 2007
Πρόγραμμα ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ