Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Order and Chaos in N-Degree of Freedom Hamiltonian Systems


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Order and Chaos in N-Degree of Freedom Hamiltonian Systems
Συγγραφείς T. Bountis
Φορ. Δημοσ. 6th International Summer School and Conference, "Let's Face Chaos through Nonlinear Dynamics"
Στοιχ. Δημοσ. 26 June - 10 July 2005 , CAMTP - Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Maribor, Maribor, Slovenia
Πρόγραμμα ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ