Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Quasiperiodic and Chaotic Breathers in a Class of 1-Dimensional Lattices


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Quasiperiodic and Chaotic Breathers in a Class of 1-Dimensional Lattices
Συγγραφείς T. Bountis
Φορ. Δημοσ. 6th International Summer School and Conference, "Let's Face Chaos through Nonlinear Dynamics"
Στοιχ. Δημοσ. 26 June - 10 July 2005 , CAMTP - Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Maribor, Maribor, Slovenia
Πρόγραμμα ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ