Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας ΙΙ...Πρόγραμμα Αποτέλεσμα

Stability and Chaos in Multi -- Degree of Freedom Hamiltonian Systems


Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματος
Είδος Συνέδρια
Τίτλος Stability and Chaos in Multi -- Degree of Freedom Hamiltonian Systems
Συγγραφείς T. Bountis
Φορ. Δημοσ. International Conference “Dynamics Days 2006”
Στοιχ. Δημοσ. Heraclion, Crete, September 25 – 29, 2006
Πρόγραμμα ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ