Αρχική σελίδα Αποτελέσματα ΕΠΕΔΒΜ

Αποτελέσματα ΕΠΕΔΒΜ


Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα για να δείτε τα αποτελέσματά του.


1«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - «Ηράκλειτος ΙΙ»
2ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
3ΓΡΑΦΕΙO ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
4ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIOY ΠΑΤΡΩΝ
5ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
6 «ΘΑΛΗΣ» / «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»
7«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
8ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011
9Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ
10ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012
11ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
12ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών
14 Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης