Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ Αποτελέσματα Ηράκλειτος ΙΙ...

Αποτελέσματα Ηράκλειτος ΙΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κα. Μαντζίλα Αικατερίνη, στην κα.Πετροπούλου Μαρία και στην κα. Ανδριακοπούλου Ειρήνη, στο e-mail: herakleitus2@upatras.gr , στο τηλέφωνο 2610 - 99 75 45 και στο site: http://herakleitusii.upatras.gr/

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

17/02/2012: Έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία Δημοσιότητας και Οδηγός Δημοσιότητας

16/05/2011: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε την απόφαση ένταξης της πράξης.

Σε αυτή την πρώτη φάση εντάχθηκαν 93 από τις 99 εγκεκριμένες υποτροφίες, διότι 1 δε θα υλοποιηθεί, 2 βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω ταυτόχρονης χρηματοδότησης από το ΙΚΥ και ίσως ενταχθούν στη δεύτερη φάση και σε 3 θα γίνει αντικατάσταση υποψήφιου διδάκτορα έως 30-6-2011, οπότε θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της ένταξης.

Ο ΕΛΚΕ θα διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες το αίτημα χρηματοδότησης στη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η χρηματοδότηση μέσα στον Ιούλιο.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε εσείς ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, αλλά και οι υποψήφιοι διδάκτορες που επιβλέπετε.

18/02/2011: Σας ενημερώνουμε, ότι ενώ ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες, προέκυψαν νέες διευκρινήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίες αναρτήθηκαν στις 17-2-2011 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/02/DIEYKRINISEIS_HRAKLEITOY_II3.pdf

Έπειτα από αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε εκ νέου τα έγγραφα που μας έχετε ήδη υποβάλει. Σε επόμενη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε, εφόσον είναι αναγκαίο, να προσκομίσετε διορθωμένα έγγραφα.

01/02/2011: Σε περίπτωση που η πρότασή σας έχει απορριφθεί και επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησής της, ακολουθήστε τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται ΕΔΩ.

01/02/2011: Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιούνται οι διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή, σε ότι αφορά την επανυποβολή του «Ηράκλειτος ΙΙ», μπορείτε να αποστέλλετε τα ερωτήματά σας στο e-mail: korvan@upatras.gr.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - ΕΝΤΑΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», ο ΕΛΚΕ πρέπει σύντομα να επανυποβάλει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) προκειμένου η πράξη να ενταχθεί.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την επανυποβολή του ΤΔΠ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», σας αποστέλλουμε έγγραφο με τις οδηγίες από την Διαχειριστική Αρχή (συνημμένο 1). Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ΑΜΕΣΑ για την αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο. Πιο συγκεκριμένα όπως μας αποστείλετε μέχρι τη Παρασκευή 28/01/2011 τα ακόλουθα:

Α. ΕΝΤΥΠΩΣ

1. βεβαίωση της γραμματείας με τον ακριβή τίτλο της διδακτορικής έρευνα

2. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου διδάκτορα με τα προσωπικά του στοιχεία (συνημμένο 2)

3. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του επιστημονικού υπεύθυνου με τα προσωπικά του στοιχεία (συνημμένο 3)

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (με e-mail στην κ. Κορμπάκη Βανέσσα, korvan@upatras.gr)συμπληρωμένο τον πίνακα (συνημμένο 4)

  4.  συμπληρωμένο τον πίνακα (συνημμένο 4)

Επιπλέον διευκρινήσεις:

1. όπου αναφέρεται «πρέπει να επικυρωθεί και από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήματος» αφορά απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, ανάλογα

2. οι οδηγίες στην σελίδα 3 (συνημμένο 1) με τίτλο: «1.2. Υποέργο 2, με τίτλο: “Κεντρικές Δράσεις”» καθώς και τα σημεία 2.4 και 2.5 στην σελίδα 5 αφορούν αποκλειστικά ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν κεντρικά από το ίδρυμα

3. σε περίπτωση αντικατάστασης υποψήφιου διδάκτορα, επιβλέποντα καθηγητή ή μέλους της τριμελούς επιτροπής, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία 1.1.7, 1.1.8 στις σελίδες 2 & 3 (συνημμένο 1).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 - ODHGIES_SYMPLHRWSHS_TDP_HRAKLEITOS_II.doc

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΥΔ.doc

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 -_ΠΙΝΑΚΑΣ.doc


Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.