Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ Αποτελέσματα ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ...

Αποτελέσματα ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, στον κ. Γεωργίου Παναγιώτη, στο e-mail: panos@lis.upatras.gr , στο τηλέφωνο 2610 - 96 96 23 και στο site: http://ocw-project.upatras.gr/


Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.