Αρχική σελίδα Αποτελέσματα ΕΠΑΕΚ

Αποτελέσματα ΕΠΕΑΕΚ


Ενημέρωση

Όλο το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ βρίσκεται πλέον συγκεντρωμένο σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Με μία απλή αναζήτηση στον ιστότοπο http://repository.edulll.gr/edulll/ μπορεί κάθε χρήστης να βρει το εκπαιδευτικό υλικό των έργων, να διαβάσει μελέτες και εκθέσεις, να δει τα βιβλία που εκπονήθηκαν και να ενημερωθεί για σχετικά βίντεο και ημερίδες.

Ο ιστότοπος προσφέρει εύκολη πλοήγηση με κριτήρια απλής και σύνθετης αναζήτησης ενώ ήδη από την αρχική σελίδα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωτικά όλα τα θέματα για τα οποία κατά την διάρκεια του Β΄και Γ΄ΚΠΣ υλοποιήθηκαν κρίσιμες παρεμβάσεις.

Με κωδικοποιημένο τρόπο έχουν οργανωθεί στοιχεία για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προσχολική αγωγή, τη δια βίου μάθηση, την ειδική αγωγή και για ένα ευρύ σύνολο συναφών θεμάτων. Οι αρχές της συνέχειας, της συνέπειας και της διαρκούς βελτίωσης άλλωστε επιβάλλουν κάθε προηγούμενη εμπειρία να αξιοποιείται και το σύνολο των καλών πρακτικών του παρελθόντος να γίνεται οδηγός και για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με υλικό που παράγεται και κατά τη διάρκεια της Δ΄Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Σχετικώς: http://repository.edulll.gr/edulll/

Πρόγραμμα Ημερίδας Δημοσιότητας ΕΠΕΑΕΚ

Πέμπτη 07/05/2009, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Πατρών


ΏραΤίτλος
11.45-12.00Προσέλευση-Καφές
12.00-12.10Στ. Κουμπιάς - ΠρύτανηςΈναρξη - Χαιρετισμός
12.10-12.30Ι. Καλλίτσης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Δημοσιότητας Έργων ΕΣΠΑ Παν/μίου Πατρών«Δράσεις Δημοσιότητας στο Παν/μιο Πατρών»
12.30-12.45Β. Αναστασόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Παν/μίου Πατρών«Οικονομικά στοιχεία για την Έρευνα στο Παν/μιο Πατρών. Η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ»
12.45-13.00Κ. Ραβάνης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργων Υποδομών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Παν/μιου Πατρών«Υποδομές και Εξοπλισμός στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2008) Παν/μιο Πατρών»
13.00-13.10Γ. Σταυρόπουλος, Καθηγητής, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Παν/μίου Πατρών«Απολογισμός δράσεων Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2008»
13.10-13.20Αθ. Τσακαλίδης, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργων Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Παν/μιου Πατρών«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Παν/μιο Πατρών»
13.20-13.30Κ. Πόρποδας, Καθηγητής - Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 1.1.1) Παν/μίου Πατρών1) «Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών Εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών»
2) «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και στελεχών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες»
13.30-13.40Αικ. Συνέλλη, Διευθύντρια ΒΥΠ, Ιδρυματική Υπεύθυνη Δράσεων Βιβλιοθήκης Παν/μιου ΠατρώνΑπολογισμός προγράμματος «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ»
13.40-14.10Ιωάννης Π. Γεροθανάσης, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συντονιστής της Επιτροπής Συνόδου Πρυτάνεων για το ΕΣΠΑ«Νέες Προκηρύξεις για το Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-20013»
14.10-14.40Β. Σεϊντης, Στέλεχος Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ«Πορεία Υλοποίησης Και Αποτελέσματα ΕΠΕΑΕΚ»
14.40Μπουφές