Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Συνεργατικής Οικοδόμησης Συλλογισμών Σε Αυθεντικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Υποστηριζόμενα από Υπολογιστές


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ζόγκζα Βασιλική
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Εργαζάκη Μαρία
Προϋπολογισμός 58.757,28 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Εργαζάκη Μαρία Διδακτική Βιολογίας 46
Ζόγκζα Βασιλική Διδακτική Βιολογίας 46
Κόμης Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευσης 46
Κότσαρη Μαρία Εκπαιδευτική έρευνα 6
Παπαχρήστος Ελευθέριος Ερευνήτρια Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 2
Σαλταπίδα Κωνσταντίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτική έρευνα 6
Τζαβάρα Αγγελική Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εκπαιδευτική έρευνα 1