Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μεθοδολογίες εύρεσης αρχιτεκτονικών επαναδιατασώμενων ενσωματωμένων συστημάτων


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Προϋπολογισμός 76.694,89 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Design Technologies Ερευνητική ομάδα Interuniversity Micro-Electronics Center, Βέλγιο 2
ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ερευνήτρια ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 5
ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 30
ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 30
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μέλος ΔΕΠ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 22
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ερευνήτρια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5
ΜΙΛΙΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ερευνήτρια ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ (COMPILERS) 5
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ερευνήτρια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 20
Ομάδα Σχεδιασμού VLSI Συστημάτων Ερευνητική ομάδα 30
Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων Ερευνητική ομάδα 30
ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ερευνήτρια ΧΡΟΝΟ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5