Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Ανάπτυξη αυτόματης τεχνικής κυματίου για αύξηση ανιχνευσιμότητας παθολογικών ευρημάτων παρουσία πυκνού στοιχείου στη μαστογραφική εικόνα


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Ιατρικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιωτάκης Γεώργιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Σακελλαρόπουλος Φίλιππος
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Προϋπολογισμός 97.081,84 €
Διάρκεια Έργου 31 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 30/09/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Verislav Georgiev Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρική Φυσική 12
Αρικίδης Νίκος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρική Φυσική 6
Βεντούρας Ερρίκος-Χαϊμ Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων 0
Καλλέργη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Απεικόνισης 0
Καλογεροπούλου Χριστίνα Λέκτορας Ακτινολογία 18
Καραχάλιου Άννα Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρική Φυσική 20
Κρυστάλλη Μαρία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρική Φυσική 3
Κωσταρίδου Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρική Φυσική 31
Λυκάκη Ελένη Ακτινολογία 18
Μπονιάτης Ιωάννης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ηλεκτρονική Επεξεργασίας Πληροφορίας 8
Παναγιωτάκης Γεώργιος Καθηγητής Ιατρική Φυσική 31
Πέτσας Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογία 12
Σακελλαρόπουλος Φίλιππος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιατρική Φυσική 31
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιατρική Φυσική 31